Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

PEBAX® TPE-A

Producent: Arkema
Typ polimeru TPE-A

Pebax® to blokowy kopolimer polieteroamidu, który wśród elastomerów termoplastycznych (TPE) charakteryzuje się najszerszym zakresem właściwości mechanicznych, chemicznych oraz doskonałym przetwórstwem.

Informacje ogólne

Pebax® to elastomer termoplastyczny (TPE-A) lub elastyczny poliamid bez plastyfikatora zbudowany z regularnego łańcucha liniowego sztywnych segmentów poliamidowych i elastycznych segmentów polieterowych. Grupa tworzyw Pebax® wypełnia lukę pomiędzy tworzywami termoplastycznymi a kauczukami.

Pebax® posiada doskonale zrównoważone właściwości:

 • Najlżejszy wśród TPE
 • Szeroki zakres twardości
 • Najszerszy zakres elastyczności
 • Doskonałe własności pracy dynamicznej i brak nagrzewania się podczas pracy
 • Odporność na rozdzieranie i wysoka udarność
 • Odporność zmęczeniowa
 • Zachowanie właściwości mechanicznych w niskich temperaturach

Właściwości

Lekkość

Pebax® to elastomer termoplastyczny składający się z kopolimerów blokowych obejmujących sekwencje segmentów poliamidowych i polieterowych. Gatunki Pebax® serii 33 składają się z segmentów poliamidowych 12 (PA12) oraz segmentów glikoli politetrametylenowych (PTMG), dzięki czemu w porównaniu z innymi elastomerami termoplastycznymi posiadają bardzo niską gęstość. Pebax® można stosować w postaci czystej oraz jako dodatek lub mieszankę z innymi polimerami czy kauczukami.

Gęstość różnych gatunków Pebax®

Twardość

Twardość można zdefiniować jako odporność materiału na wgniecenie. Im większa twardość, tym lepsza odporność materiału na deformację powodowaną wgnieceniem. Twardość tworzyw termoplastycznych oznacza się wg skali Shore’a D, a elastomerów i miękkich materiałów wg skali Shore’a A.

Twardość Pebax-u zależy od stosunku zawartości poliamidu do polieteru.

Twardość różnych gatunków Pebax-u®

Moduł sprężystości

Moduł sprężystości zależy od stosunku zawartości poliamidu do polieteru. Na wykresie poniżej pokazano moduł sprężystości Pebax® serii 33, od około 10 do 500 MPa.

Moduł sprężystości różnych gatunków Pebax®

Własności elastyczne

Własności elastyczne Pebaks®, oznaczają zdolność materiału do powrotu do oryginalnego kształtu po deformacji. Można ją zmierzyć odkształcając rozciągająco lub ściskająco lub przeprowadzając próbę limitu elastomerowego. Po wydłużeniu X% mierzy się pozostałe (trwałe) odkształcenie. Twarde gatunki Pebax® charakteryzują się większym odkształceniem.

Własności elastyczne różnych gatunków Pebax®

Powrót elastyczny po deformacji

Pomiar histerezy lub powrotu elastycznego można przeprowadzić na wiele sposobów, nie tyko za pomocą próby rozciągania lecz także próby ściskania. Ważne parametry to amplituda i prędkość odkształcenia.

Histereza Pebax® 2533 w małym stopniu zależy od zastosowanego odkształcenia.

Zastosowania

Typowe zastosowania Pebax®

 • Przemysł:
  • Taśmy przenośnikowe
  • Ciche przekładnie
 • Ochrona zdrowia:
  • Cewniki
  • Nici dentystyczne
  • Strzykawki
 • Przemysł motoryzacyjny:
  • Pokrywy poduszek powietrznych
  • Przewody płynu do spryskiwaczy
 • Sport, rekreacja:
  • Piłki golfowe
  • Zabawki
  • Pióra strzał
 • Obuwie sportowe
  • Podeszwy
  • Układy skrętne
  • Podparcie kostki
  • Paski
  • Elementy butów narciarskich i alpinistycznych
 • Dodatek antystatyczny
 • Dodatek polepszający parametry w foliach PA 6, PA 6/6.6
 • Nośnik aktywnych molekuł. Pebax® 2533 SA 01 składa się z regularnych liniowych łańcuchów sztywnego poliamidu i miękkich segmentów polieteru. Taka unikalna struktura umożliwia za pomocą fazy polieterowej pochłanianie i kontrolowane wydzielanie molekuł lotnych (zapachów, olejów, środków owadobójczych, itp.)

Karty techniczne

Proszę czekać, strona się ładuje