Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

LCP VECTRA®

Producent: Celanese
Typ polimeru LCP

Ciekłokrystaliczne polimery (LCP) Vectra® to rodzina tworzyw „high-performance” o technologii opatentowanej przez firmę Celanese.

Od tworzyw półkrystalicznych odróżnia je specjalna struktura cząsteczkowa. Składają się one ze sztywnych pałeczkopodobnych molekuł, które w fazie stopu zmieniają się w struktury krystaliczne. Stop polimeru ciekłokrystalicznego poddany siłom ścinającym lub rozciągającym, tworzy ze sztywnych makromolekuł samoczynnie włókna lub fibryle, które następnie zastygają podczas chłodzenia. W ten sposób powstaje specyficzna morfologia polimerów ciekłokrystalicznych w postaci stałej.

Informacje ogólne

W porównaniu ze zwykłymi polimerami, sztywna, pałeczkopodobna struktura polimerów Vectra® przyczynia się znacznie do poprawy właściwości mechanicznych i daje cały szereg innych, niezwykłych cech. Dlatego tworzywa LCP traktowane są jak odrębna klasa polimerów. Mimo to mogą być poddawane obróbce wszystkimi tradycyjnymi metodami używanymi dla tworzyw termoplastycznych, jak formowanie wtryskowe, wytłaczanie, współwytłaczanie, formowanie z rozdmuchem, itp.

LCP Vectra® oferują

Ciekłokrystaliczne polimery Vectra® są wysokokrystalicznymi, termotropowymi (podatnymi na topnienie) tworzywami termoplastycznymi, które zapewniają wyjątkowo dokładne i stabilne wymiary, nadają się do obróbki w wysokiej temperaturze i są odporne na działanie substancji chemicznych. Dzięki dużej płynności i braku tendencji do tworzenia wypływek nadają się do produkcji długich elementów cienkościennych.

  • Doskonała stabilność wymiarów
  • Doskonałe właściwości barierowe
  • Niski współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (CLTE)
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka sztywność
  • Możliwość wtrysku elementów o bardzo cienkich ściankach
  • Wysoka jakość powierzchni
  • Tworzą powierzchnie nieprzywierające
  • Różnorodność dostępnych wybarwień

Typowe zastosowania LCP Vectra®

Dzięki niesamowitym właściwościom tworzywa Vectra® znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach elektroniki, np. gniazdka, cewki, przełączniki, złączki, nośniki struktur i czujniki.

Oferta

Linia produktów Vectra® opiera się na wielu polimerach wyjściowych w kompozycjach z różnymi monomerami. Polimery wyjściowe różnią się między sobą parametrami odpornościtermicznej, sztywnością, wytrzymałością i parametrami płynięcia.

Odmiany tworzyw Vectra® wzmocnione włóknem szklanym: Vectra® dostępna jest z 15%, 30%, 40% lub 50% zawartością włókna szklanego, np. Vectra® E130i – LCP wykonany ze standardowego polimeru z 30% zawartością włókna szklanego i o bardzo dobrym płynięciu lub Vectra® S150 – LCP o najwyższej odporności termicznej z 50% zawartością włókna szklanego i o bardzo dobrym płynięciu.

Odmiany tworzyw Vectra® wzmocnione włóknem węglowym

Mają wyższe parametry sztywności niż LCP wypełnione włóknem szklanym, np. Vectra® A230D-3 – LCP z 30% zawartością włókien węglowych.

Odmiany tworzyw Vectra® wypełnione włóknem mineralnym

Mają wyższą udarność i wydłużenie przy zerwaniu niż odmiany wzmocnione włóknem szklanym. Dodatkowo zapewniają wysoka jakość powierzchni, jak Vectra® E540i – LCP z 40% zawartością wypełniacza mineralnego.

Tworzywa Vectra® z kombinacją wypełniacz/włókno

Odmiany zmodyfikowane zawartością PTFE i włókna szklanego wykorzystuje się do zastosowań, dla których konieczne są niski wpółczynnik tarcia i duża odporność na ścieranie, np. Vectra® A435 – LCP wzmocniona włóknem szklanym i PTFE.

Tworzywa Vectra® wypełnione grafitem

Dodatek płatków grafitu poprawia właściwości smarne i nadaje wyjątkową odporność na hydrolizę i odporność chemiczną, np. Vectra® A625 – LCP zawierająca 25% grafitu.

Specjalne odmiany tworzyw Vectra®

Odmiany modyfikowane dodatkiem sadzy przewodzącej nadają się do zastosowań antystatycznych, np. Vectra® A725 - LCP z zawartością grafitu, PTFE i sadzy przewodzącej.

Inne modyfikacje z wykorzystaniem substancji mineralnych i/lub wzmacniających opracowano na potrzeby powlekania elektrod, np. E840i LDS – LCP z wypełniaczem mineralnym i wzmacniającym.

Karty techniczne

Proszę czekać, strona się ładuje