Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

Zrównoważony rozwój

Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach; my ją pożyczamy od naszych dzieci.

RESINEX, jako część Grupy RAVAGO, realizuje także wizję Grupy dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Naszą ambicją jest zaangażowanie się na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego świata.

Dostrzegamy faktyczną wartość tworzyw sztucznych i gumy które zostały wyrzucone i dajemy im nowe życie przekształcając je ponownie w wartościowe produkty. Wprowadzając w życie tę gospodarkę o obiegu zamkniętym, redukujemy emisję gazów cieplarnianych oraz pomagamy w realizacji celu jakim jest zapewnienie bezpiecznej i zdrowej planety dla naszych następnych pokoleń.

17 celów transformacji naszego świata

17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych odnosi się do  globalnych wyzwań, przed którymi stoimy. Cele łączą się ze sobą, więc ważne jest abyśmy zrealizowali każdy cel do 2030 r.

Grupa RAVAGO wierzy, że Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą poprowadzić nas wszystkich do lepszego świata.

Ravago i Resinex mają duży wpływ na Cele Zrównoważonego Rozwoju i  odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu wpływu potrzebnego do ich osiągnięcia.

Ravago wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju wieloma inicjatywami, z czego poszczególne działania różnią się - w zależności od możliwości Ravago:

  • Wkład w życie społeczności, dobre zdrowie i samopoczucie
  • Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Stosowanie zasad etyki w zatrudnianiu pracowników, nowoczesna infrastruktura i ciągłe innowacje
  • Recykling dla lepszego świata

Recykling dla lepszego świata
Recyklace pro lepší svět

Grupa RAVAGO poddaje recyklingowi ponad 300 000 ton plastiku i gumy rocznie.

Tylko w obrębie UE, prowadzimy recykling  130 000 ton PP, PE i PS, przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery o około 100 000 ton, w porównaniu do produkcji pierwotnych polimerów.

Ravago wraz z Resinex wspiera ogólnoświatową inicjatywę Operation Clean Sweep®. Pod koniec 2017, Grupa Ravago, jako członek Plastics Europe przystąpiła do tego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich swoich spółek zależnych, dołączając do Plastics 2030 – dobrowolnego zobowiązania PlasticsEurope do zwiększania obiegu zamkniętego i efektywnego gospodarowania odpadami. 

Operacja Clean Sweep® (OCS)
Operation Clean Sweep®

  • międzynarodowy program ograniczający gubienie plastikowych granulek podczas transportu oraz ich przedostawanie się do środowiska wodnego.
  • początkowo stworzony przez American Chemistry Council (ACC) w USA, następnie PlasticsEurope rozszerzył licencję programu na Europę.

Grupa RAVAGO realizuje misję redukcji śladu węglowego poprzez zwiększanie zdolności recyklingu, ciągłe ulepszanie technologii recyklingu oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.