Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

PE – Polietylen

Polietylen (PE) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych na świece tworzyw sztucznych , mającym zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i różnych segmentach rynku. PE umożliwia min ekonomiczne pakowanie produktów spożywczych w sposób pozwalający przedłużyć okres ich przechowywania, bezpieczny transport i dystrybucję chemikaliów oraz wody pitnej aby mogła być dostarczana do jak największej grupy ludzi, czy ochronę karoserii samochodów przed zarysowaniami, jak również do wielu innych aplikacji wykorzystywanych w życiu codziennym.

Wzór chemiczny polietylenu.

Grupa polietylenówobejmuje wiele gatunków o zróżnicowanych właściwościach, co pozwala na szeroką gamę zastosowań.

Portfolio polietylenów obejmuje gatunki standardowe, specjalistyczne oraz polimery funkcjonalne.

LDPE (Polietylen o niskiej gęstości), wytwarzany w technologii rurowej lub autoklawowej, dostępne są zarówno typy o standardowych (0.918-0.925 g/c3) jak i średnich gęstościach (0.930-0.940 g/c3), a także gatunki o bardzo niskim poziomie żeli.LDPE, charakteryzujący wysoką wydajnością, przystosowany jest do przetwórstwa we wszystkich odmianach technologii formowania wtryskowego i wytłaczania. Spełnia także standardy obowiązujące w branży spożywczej i przemyśle farmaceutycznym.

LLDPE (Liniowy polietylen o niskiej gęstości) butenowy (C4), heksenowy (C6), oktenowy (C8). LLDPE dostępny jest na rynku w zakresie od wyższych gęstości (do 0.941 g/c3) do bardzo niskich (0.905 g/c3). LLDPE (Liniowy polietylen o niskiej gęstości) wykorzystuje się do produkcji foli wytłaczanych z rozdmuchem, formowania rotacyjnego, formowania wtryskowego opakowań spożywczych (również mrożonych), produkcji rur do ogrzewania podłogowego, folii rozciągliwych typu stretch, opakowań kosmetycznych i farmaceutycznych itd.

HDPE (Polietylen wysokiej gęstości); bimodalny i unimodalny, przeznaczony jest m.in. do wytłaczania, rozdmuchu oraz formowania wtryskowego. Gatunki HDPE dostępne są ze stabilizatorami UV i spełniają międzynarodowe normy dla pojemników chemicznych formowanych z rozdmuchem.

Plastomery stosowane do modyfikacji polietylenu lub polipropylenu dla polepszenia zgrzewalności, udarności lub miękkości. Plastomery dostępne są w szerokim zakresie gatunków, gęstości i komonomerów.

Polimery funkcjonalne np. EEA, EAA, MAH wykazują dużą adhezję do innych tworzyw, takich jak EVOH i poliamid i mają zastosowanie w produkcji wielowarstwowych folii barierowych. Kleje tego rodzaju tworzą silne i niezawodne wiązanie także w stosunku do innych składników w procesach koekstruzji. Kopolimer EAA stosuje się także w wodnych dyspersjach i w aplikacjach typu „hot-melt” (w mieszance z metalocenami tworzącymi warstwę adhezyjna)

Kopolimer EVA do produkcji pianek, wytłaczania i w warstwach zgrzewalnych.

Polietylen można podzielić na trzy grupy:

 • Standardowy polietylen
  • LDPE - polietylen o małej gęstości
  • HDPE – polietylen o wysokiej gęstości
  • MDPE – polietylen o średniej gęstości
  • LLDPE (butenowy C4) – polietylen liniowy o niskiej gęstości
 • Polietylen wysokowydajny
  • LLDPE (oktenowy C8) – polietylen liniowy o małej gęstości
  • LLDPE (heksenowy C6) – polietylen liniowy o małej gęstości
  • VLDPE (oktenowy C8) – polietylen o bardzo o niskiej gęstości
  • VLDPE (heksenowy C6) – polietylen o bardzo niskiej gęstości
  • mLLDPE (oktenowy C8) – metalocenowy polietylen liniowy o małej gęstości
 • Polietylen specjalistyczny i funkcjonalny
  • EEA – kopolimer etylenu i akrylanu etylu
  • EAA – kopolimer etylenu i kwasu akrylowego
  • MAH – bezwodnik maleinowy
  • EVA – kopolimer etylenu i octanu winylu
  • Plastomery i Elastomery (na bazie etylenu/propylenu)

Typowe zastosowania standardowych gatunków polietylenu:

 • Torby zakupowe
 • Kaptury termokurczliwe
 • Folie przemysłowe
 • Opakowania ogólne
 • Nośniki masterbaczy
 • Wieczka opakowań
 • Skrzynki

Typowe zastosowania gatunków specjalistycznych

 • Laminaty
 • Warstwy zgrzewalne
 • Folie rozciągliwe typu cling-stretch
 • Opakowania do mrożonek
 • Rury do systemów ogrzewania podłogowego
 • Zbiorniki olejowe
 • Opakowania kosmetyczne

Typowe zastosowania polimerów funkcjonalnych:

 • Warstwy adhezyjne w barierowych opakowaniach spożywczych
 • Folie szybkozgrzewalne do pakowania na liniach FFS
 • Powlekanie papieru i aluminium
 • Hot-melty