Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

Riteflex® TPE-E

Producent: Celanese
Typ polimeru TPE-E, TPC

Riteflex® TPE-E jest nazwą handlową termoplastycznych elastomerów poliestrowych produkowanych przez firmę Celanese.

Riteflex® TPE-E charakteryzuje się wysoką elastycznością i udarnością połączoną z doskonałymi parametrami odporności na ścieranie, uderzenia, rozerwanie i starzenie zmęczeniowe . TPE-E Riteflex® zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatury od - 40°C do 121°C, wykazuje dobrą udarność w niskich temperaturach, jednocześnie zachowując swoją funkcjonalność w warunkach wysokiej temperatury.

Ogólne Informacje

Riteflex® TPE jest poliestrowym elastomerem termoplastycznym (TPE-E) znanym również jako kopoliester termoplastyczny (TPC), elastomer kopoliestrowy (COPE) lub termoplastyczny elstomer eterowo-estrowy (TEEE).

Chemiczne podobieństwo Riteflexu® TPE do innych tworzyw z rodziny poliestrów (PBT) produkowanych przez firmę Celanese zapewnia mu nie tylko odporność na działanie temperatur, ale także doskonałą odporność poliestrów na działanie popularnych rozpuszczalników, olejów i smarów oraz rozcieńczonych kwasów i zasad.

Riteflex® TPE-E oferuje:

  • Pełen zakres twardości w skali twardości Shore’a D
  • Wysoką wytrzymałość mechaniczną
  • Elastyczność i trwałość w niskich temperaturach
  • Odporność chemiczna i zachowanie właściwości
  • Dobra twardość i sprężystość
  • Doskonałe właściwości elektryczne

Zastosowania Riteflex® TPE-E

Ze względu na swoje właściwości elastomery Riteflex® TPE-E mają różnorodne zastosowanie w tym między innymi: węże, rury, uszczelki, pasy, pompy przeponowe, osłony przewodów, haki, elementy mocowań, folie, arkusze, włókniny i monofilamenty.

Gama produktów Riteflex® TPE-E

Elastomery poliestrowe Riteflex® TPE-E dostępne są jako polimery niewzmocnione w szerokim zakresie twardości w skali Shore D. Materiały o wyższej twardości mają lepsze parametry odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych, podczas gdy materiały bardziej miękkie wykazują dobre właściwości mechaniczne w niskich temperaturach. Serię Riteflex® TPE-E zaczyna Riteflex®425 – TPE-E o twardości wynoszącej 25 w skali D Shore’a, a kończy Riteflex® 677 – TPE-E o twardości wynoszącej 77.

Dostępne są również specjalne produkty Riteflex® TPE-E, np. odmiany stabilizowane na wysoką temperaturę i/lub UV. Dostępne są również wersje wybarwione w zależności od poszczególnych zastosowań.

Contact_form