Strona Resinex używa plików cookie i podobnych technologii, żeby lepiej zrozumieć, jakimi produktami jesteście Państwo zainteresowani, tak, aby dostarczyć Państwu spersonalizowanych i szczegółowych informacji. Korzystając ze strony internetowej Resinex zgadzasz się na korzystanie z naszych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać

RILSAN® PA11 – Siła z natury

Producent: Arkema
Typ polimeru PA 11

Rilsan® PA11 to unikalny poliamid pochodzenia biologicznego, produkowany z nasion rącznika, bardzo uniwersalny, bezpieczny i trwały w zastosowaniach technicznych.

Rilsan® PA11 jest szeroko stosowany do najbardziej wymagających aplikacji. Stanowi unikalną kombinację właściwości chemicznych, termicznych i odporności mechanicznej, umożliwiając różnorodne projektowanie i wszechstronność pod względem przetwórstwa.

Informacje ogólne

Rilsan® PA11 jest materiałem od ponad 50 lat ciągle udoskonalanym przez firmę Arkema i stanowi punkt odniesienia w świecie poliamidów.

Kluczowe właściwości RILSANU® PA11:

 • Niska gęstość, zastępuje metal lub gumę
 • Odporność na działanie paliw, olejów, gazów, wody, rozpuszczalników, płynów przemysłowych
 • Niska chłonność wody: stabilność wymiarowa, niezmienność właściwości (w stanie suchym i mokrym)
 • Wytrzymałość mechaniczna, dobra udarność, wydłużenie, odporność na ścieranie, ciśnienie, itp.
 • Elastyczność i plastyczność
 • Doskonała trwałość i odporność na starzenie.
 • Szeroki zakres temperatur pracy: od -60°C do +150°C
 • Przetwórstwo: gatunki przeznaczone dla różnych procesów
 • Niska przepuszczalność paliw, gazów, itd.

Chłonność wody

Rilsan® PA11 wchłania trochę więcej wody niż PA12

 • Woda w stanie równowagi: PA11 = 1,9% a PA12 = 1,6%
 • W temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej 50%, w stanie równowagi: PA11 = 0,9% a PA12 = 0,7%

Jednak w porównaniu z PA6 czy PA66, wchłanianie wody jest bardzo niskie, co zapewnia lepszą stabilność wymiarową.

Wchłanianie wody przez różne poliamidy:

Stabilność termiczna

Rilsan® PA11 posiada lepszą stabilność termiczną niż Rilsamid® PA12. W określonych warunkach może pracować ciągle w temperaturze 125°C. Wytrzymuje też okresowe skoki temperatury do 150°C.

Wysoka udarność nawet w niskich temperaturach do -40°C. Dla specjalnych warunków klimatycznych opracowano wersję wytrzymującą temperatury do -60°C. Rilsan® PA11 to jedyny poliamid na śweicie zdolny pracować w tak ciężkich warunkach.

Wytrzymałość na rozciąganie

Rilsan® PA11 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi w szerokim zakresie temperatury. Posiada duże wydłużenie przy zerwaniu oraz wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności i przy zerwaniu.

Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych polimerów i z tego powodu jest szeroko wykorzystywany w zastosowaniach technicznych.

Moduł sprężystości

Rilsan® PA11 dostępny jest w szerokim zakresie elastyczności. Moduł elastyczności waha się od 1200 MPa w gatunkach nieuplastycznionych do 150 MPa w uplastycznionych. Dodając specjalnych wypełniaczy (włókno szklane, węglowe, itd.) moduł elastyczności można zwiększyć do 8000 MPa.

W suchych warunkach PA 6 i PA 6.6 są znacznie sztywniejsze niż Rilsan® PA11. Jednak po wchłonięciu wilgoci sprężystość Rilsanu® PA11 pozostaje względnie stabilna.

Udarność

Rilsan® PA11 posiada bardzo dobrą udarność nawet w bardzo niskich temperaturach . Jest ona znacznie wyższa niż w Rilsamid® PA12. W próbie Charpy’ego z karbem w temperaturze -30°C, wynik Rilsanu® PA11 jest dwa razy wyższy niż Rilsamidu® PA12.

Odporność chemiczna

Rilsan® PA11 to idealna równowaga pomiędzy odpornością poliamidów na tłuszcze i węglowodory, a odpornością poliolefin na kwasy, zasady i sole.

Doskonała odporność chemiczna Rilsanu® PA11, zachowanie w trudnych warunkach, decyduje o jego stabilności wymiarowej i braku degradacji matrycy polimerowej. Dodatkowo Rilsan® PA11 ma lepszą odporność na węglowodory niż Rilsamid® PA12, dzięki czemu jest to idealny materiał dla bardzo wymagających zastosowań, takich jak sektor naftowo-gazowy, np. przewody na platformach wiertniczych.

Rilsan® PA11 charakteryzuje się doskonałą odpornością na oleje, płyny hydrauliczne i paliwa.

Bardzo niska przepuszczalność

Ogólnie rzecz biorąc Rilsan® PA11 jest lepszą barierą dla gazów i płynów niż termoplastyki elastyczne czy kauczuki. Jego przepuszczalność węglowodorów i paliw jest dwa razy mniejsza niż PA 12.

Typowe zastosowania Rilsamidu™ PA12:

 • Transport
  • linki do otwierzania maski i bagażnika samochodu
  • linki do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem
  • szybkozłączki
  • przewody paliwowe
  • przewody płynu do klimatyzacji
  • zaciski
 • Pakowanie, rury, folie
  • rury pneumatyczne i hydrauliczne
  • folie spożywcze
  • elementy beczek do piwa
 • Ochrona zdrowia
  • cewniki
  • woreczki na krew
  • strzykawki
 • Przemysł elektryczny i elektroniczny
  • powłoki kabli telefonicznych
  • powłoki kabli w różnych klasach palności, uniepalnione bezhalogenowe
  • powłoki przewodów telefonicznych
  • opaski kablowe
 • Przemysł
  • elastyczne rury dla platform wiertniczych
  • armatura rur gazowych
  • koła zębate w gazomierzach i wodomierzach
  • górne warstwy nart
  • podeszwy butów kolarskich, piłkarskich i do narciarstwa biegowego
  • osłona naciągu w rakietach tenisowych

Gama produktów

Gatunki Rilsanu™ PA11 do wytłaczania
Gatuki do formowania wytłocznego Gatunki standardowe
Rilsan® PA11SztywnyBESNO
BESVO-A
BESVO TL
BESN Blk TL
Rilsan® PA11Półelastyczy BESNO P20 TL
BESN P20 Blk TL
Rilsan® PA11Elastyczny BESNO P40
BESNO P40 TL
BESN P40 Blk TL
Rilsan® PA11Przewodzący M-BESN Blk P212 CTL
Gatunki Rilsanu™ PA11 do wtrysku
Gatuki do formowania wtryskowego Gatunki standardowe
Rilsan® PA11SztywnyBMNO
BMNO TL
BMV Blk T
Rilsan® PA11Półelastyczy BMNO P20
BMN Blk P20 TL
Rilsan® PA11Elastyczny BMNO P40 TL
BMN Blk P40
Rilsan® PA11Wypełniony włóknem szklanymBZM 8 OTL
BZM 30
BZM 23 G9

Karty techniczne

Proszę czekać, strona się ładuje